Zespół

Roksana Lejpamer

Manager | Radczyni Prawna

Specjalistka z zakresu ochrony danych osobowych, prawa kontraktów oraz prawa medycznego. Związana ze SQUARE od 2016 roku.

Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Prowadzi audyty działalności przedsiębiorców pod kątem spełnienia wymogów RODO oraz krajowych regulacji, a następnie wdraża rozwiązania zapewniające zgodność organizacji w tym obszarze.

Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz Koordynatora ds. ochrony danych. Wspiera przy prowadzeniu dokumentacji wewnętrznej, w tym obsługi wniosków i żądań. Z sukcesami reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewnia interdyscyplinarne doradztwo prawne dla przedsiębiorców w ramach bieżącej działalności gospodarczej. Oprócz udzielaniem porad prawnych zajmuje się również analizą kontraktów, opracowywaniem aktów wewnątrzkorporacyjnych, w tym w dziedzinie compliance, ochrony sygnalistów oraz prawa pracy. Wspiera Klientów w zakresie negocjacji, reprezentuje ich przed zewnętrznymi instytucjami i kontrahentami. Zajmuje się monitorowaniem zgodności prowadzonej i planowanej działalności z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów w branży IT, e-commerce oraz sektorze medycznym.

Regularnie prowadzi szkolenia oraz jest autorką publikacji w branżowych czasopismach dotyczących ochrony danych osobowych. Prelegentka Polskiego Kongresu Prawa Ochrony Danych Osobowych (2022).

Doradza również w języku angielskim.

Arkadiusz Skrobich

Grzegorz Rutkowski

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Roksana Lejpamer

Aleksandra Halfar

Małgorzata Komarnicka-Franelak

Martyna Tomczewska

Tomasz Włodyka

Mateusz Rygał

Natalia Hyjek

Michał Grabowiecki

Katarzyna Grzelak

Natalia Jelonek

Julia Białek

Wiktoria Szwec

Michał Szczerek

Roksana Lejpamer

Manager | Radczyni Prawna

Specjalistka z zakresu ochrony danych osobowych, prawa kontraktów oraz prawa medycznego. Związana ze SQUARE od 2016 roku.

Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Prowadzi audyty działalności przedsiębiorców pod kątem spełnienia wymogów RODO oraz krajowych regulacji, a następnie wdraża rozwiązania zapewniające zgodność organizacji w tym obszarze.

Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz Koordynatora ds. ochrony danych. Wspiera przy prowadzeniu dokumentacji wewnętrznej, w tym obsługi wniosków i żądań. Z sukcesami reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewnia interdyscyplinarne doradztwo prawne dla przedsiębiorców w ramach bieżącej działalności gospodarczej. Oprócz udzielaniem porad prawnych zajmuje się również analizą kontraktów, opracowywaniem aktów wewnątrzkorporacyjnych, w tym w dziedzinie compliance, ochrony sygnalistów oraz prawa pracy. Wspiera Klientów w zakresie negocjacji, reprezentuje ich przed zewnętrznymi instytucjami i kontrahentami. Zajmuje się monitorowaniem zgodności prowadzonej i planowanej działalności z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów w branży IT, e-commerce oraz sektorze medycznym.

Regularnie prowadzi szkolenia oraz jest autorką publikacji w branżowych czasopismach dotyczących ochrony danych osobowych. Prelegentka Polskiego Kongresu Prawa Ochrony Danych Osobowych (2022).

Doradza również w języku angielskim.

Kontakt

Square Legal
ul. Michalczyka 5
53-633 Wrocław

  • +48 71 342 11 54
  • biuro@sqradvisory.pl
  • biuro@sqrlegal.pl