Oprogramowanie wspierające sprawną weryfikację kontrahentów

Mając na uwadze cenny czas naszych klientów stworzyliśmy narzędzie usprawniające pracę ich przedsiębiorstw. VATchecker for SAP to narzędzie przygotowane przez firmę SQUARE Tax Technology Sp. z o.o. służące automatyzacji procesu weryfikowania wielu kontrahentów.

O nas

SQUARE Tax Technology Sp. z o.o. została powołana w celu tworzenia narzędzi i rozwiązań związanych z usprawnieniem procesów związanych z digitalizacją obowiązków podatkowych, procesów obiegu dokumentów itp. Przygotowane przez nas narzędzie VATchecker.pl for SAP jest zaprojektowane przez doradców podatkowych z wieloletnim doświadczeniem w pracy w największych firmach doradczych na świecie.

Nasze rozwiązanie umożliwia kompleksową weryfikację kontrahentów z proponowaną przez Ministerstwo Finansów metodyką w zakresie dochowania należytej staranności przez nabywców towarów i usług w transakcjach krajowych bezpośrednio w systemie księgowym SAP nabywcy. Dzięki temu firmy nie muszą korzystać z kolejnego programu, tylko mają przydatną funkcjonalność zintegrowaną z obecnym w firmie SAPem.

Proces weryfikowania kontrahentów

bezpośrednio w środowisku informatycznym systemu SAP pod kątem ustalenia statusów:

1
1

czynnego podatnika VAT na dzień sprawdzenia oraz jego historia w rejestrze

2
2

rachunków bankowych pod kątem ich obecności w wykazie Szefa KAS

3
3

w systemie VIES (VAT UE) – na żądanie klienta

4
4

zarejestrowania podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – na żądanie klienta

5
5

zarejestrowania podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – na żądanie klienta

Kontakt

Square Tax Technology
ul. Michalczyka 5
53-633 Wrocław

  • +48 71 342 11 54
  • biuro@sqradvisory.pl