Kancelaria Radców Prawnych

Doradzamy największym polskim firmom, międzynarodowym korporacjom oraz podmiotom sektora publicznego. Staramy się być tymi, którzy wychodzą z inicjatywą i pokazują najlepsze rozwiązania, kierując przedsiębiorstwa naszych Klientów na bezpieczne wody.

O nas

Nasi prawnicy na rynku doradztwa prawnego działają od kilkunastu lat, a od 2013 tworzą kancelarię radców prawnych, która dziś funkcjonuje pod nazwą SQUARE LEGAL.

Reprezentujemy naszych klientów z najwyższą dbałością o ich interesy.

W naszej pracy łączymy specjalistyczną wiedzę z pasją do tego czym się zajmujemy. Pozwala nam to skutecznie wspierać zarówno przedsiębiorców, osoby indywidualne, jak też organizacje rządowe i pozarządowe. Nasz zespół tworzą prawnicy integrujący doświadczenia zdobyte w największych polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych. Dzięki temu znamy i rozumiemy otoczenie biznesowe naszych klientów i wyzwania, z którymi się mierzą na co dzień.

Specjalizujemy się w bieżącym doradztwie korporacyjnym, procesach M&A, compliance, doradztwie w zakresie ochrony środowiska, ochronie danych osobowych oraz zamówieniach publicznych.

O nas

+15 LETNIE DOŚWIADCZENIE W DORADZTWIE PRAWNYM

STABILNA BAZA POLSKICH I ZAGRANICZNYCH KLIENTÓW

ZESPÓŁ PROFESJONALISTÓW

ZNAJOMOŚĆ I ROZUMIENIE BIZNESU

SKONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI PO ANGIELSKU, NIEMIECKU, WŁOSKU

Zakres naszych usług

Bieżące doradztwo dla przedsiębiorców

Bieżące doradztwo dla przedsiębiorców

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w prawnej obsłudze transakcji dla każdego rodzaju biznesu, od małych przedsiębiorstw, po międzynarodowe koncerny.

Wspomagamy spółki oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w bieżących zagadnieniach prawnych. Dbamy o dobrą redakcję umów handlowych, wspieramy w negocjacjach i służymy pomocą we wszelkich procesach prawnych w organizacji.

Zajmujemy się również wsparciem podmiotów, które dopiero debiutują na rynku doradzając, sporządzając umowy inwestycyjne oraz pomagając w pozyskaniu niezbędnych funduszy. finansowania nowych technologii.

Doradztwo korporacyjne i compliance

Doradztwo korporacyjne i compliance

Pomagamy zorganizować biznes w sposób zapewniający sprawne funkcjonowanie oraz minimalizację ryzyk prawnych.

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie działalności spółek oraz transakcji M&A. Pomagamy wprowadzić nowe podmioty na rynek (GPW, NewConnect) oraz doradzamy przy nabywaniu innych podmiotów, w tym również przedsiębiorstw działających w innych jurysdykcjach.

Pomagamy naszym Klientom osiągnąć zgodność z prawem w obszarach, w których funkcjonują. Dzięki naszemu doświadczeniu i pracy z podmiotami z różnych branż możemy celnie ocenić obszary ryzyk i dobrać odpowiednią strategię działania.

Kredyty CHF i PLN

Kredyty CHF i PLN

Pomagamy konsumentom dochodzić roszczeń w związku z zawartymi umowami kredytowymi.

Współprace zaczynamy od darmowej i niezobowiązującej analizy umowy pod kątem występowania klauzul abuzywnych. W kolejnym kroku wyliczamy wysokość roszczenia, a następnie reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed sądem I i II instancji.

Wspieramy również w negocjacjach ugód z bankami.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych RODO

Pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych świadczymy od ponad 10 lat, a nasi klienci mogą mieć pewność, że zajmują się nimi profesjonaliści, którym można zaufać.

Niuanse i zawiłości prawa ochrony danych osobowych wyjaśniamy w sposób zwięzły i przystępny.

W ramach naszych usług:

 • prowadzimy audyty i wdrożenia RODO, pomagając administratorom w prawidłowym wykonywaniu swoich obowiązków,
 • pełnimy funkcję IOD,
 • prowadzimy szkolenia dla pracodawców i pracowników.
 • Prawo zamówień publicznych

  Prawo zamówień publicznych

  Świadczymy kompleksowe wsparcie dla zamawiających oraz wykonawców we wszystkich etapach postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Zamawiającym pomagamy przy sformułowaniu zapisów SWZ oraz pism adresowanych do uczestników postępowania, a wykonawcom asystujemy przy sporządzeniu poprawnej z formalnoprawnego punktu widzenia oferty i towarzyszących jej załączników.

  Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu każdej ze stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

  Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

  Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
  Aby ułatwić naszym klientom dostosowanie się do wymogów prawnych związanych z zagospodarowaniem odpadów, w ramach naszej praktyki oferujemy:

 • audyty prowadzonej działalności pod kątem spełnienia wymagań prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z gospodarowaniem odpadami,
 • wparcie przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych, sektorowych i innych tego typu decyzji administracyjnych,
 • wsparcie w toku postępowań kontrolnych, w tym postępowań prowadzonych przez WIOŚ,
 • wsparcie na etapie opracowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 • Postępowania sądowe

  Postępowania sądowe

  Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie sporów cywilnych i administracyjnych.
  Wszechstronnie analizujemy i ustalamy stan faktyczny, w tym korzystając ze wsparcia białego lub specjalistycznych firm zewnętrznych, a do każdej powierzonej nam sprawy przypisujemy prawników łączących umiejętności i wiedzę z zakresu prawa procesowego oraz dziedziny prawa, której spór dotyczy.

  Nasi prawnicy występowali przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, wszystkimi instancjami sądów polskich, w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów sądami polubownymi (ADR), Krajową Izbą Odwoławczą, Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  organami egzekucyjnymi, mediatorami,
  likwidatorami i wierzycielami.

  Prawo nowych technologii / Własność intelektualna

  Prawo nowych technologii / Własność intelektualna

  Doradzamy klientom i reprezentujemy ich w sporach z zakresu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej, a także nieuczciwej konkurencji. Udzielamy porad z zakresu sporządzania umów przenoszących prawa (znaków towarowych, praw autorskich, know-how), wykonanie utworów, umów wydawniczych, rejestrowania znaków towarowych oraz pozwalających na korzystanie z nich w ramach licencji.

  Prawo pracy

  Prawo pracy

  W ramach naszej praktyki prawa pracy świadczymy dla naszych klientów następujące usługi:

 • przygotowanie umów o pracę, w tym dla członków zarządu i kadry kierowniczej,
 • przygotowanie umów o zakazie konkurencji,
 • opracowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz układów zbiorowych,
 • restrukturyzacje zatrudnienia, przejścia zakładu pracy,
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych i reprezentowanie w sporach sądowych,
 • doradztwo w zakresie zagadnień dotyczących związków zawodowych i rad pracowników,
 • reprezentowanie w negocjacjach,
 • badania przestrzegania prawa w sprawach pracowniczych.
 • Zakres naszych usług

  Bieżące doradztwo dla przedsiębiorców

  Bieżące doradztwo dla przedsiębiorców

  Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w prawnej obsłudze transakcji dla każdego rodzaju biznesu, od małych przedsiębiorstw, po międzynarodowe koncerny.

  Wspomagamy spółki oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w bieżących zagadnieniach prawnych. Dbamy o dobrą redakcję umów handlowych, wspieramy w negocjacjach i służymy pomocą we wszelkich procesach prawnych w organizacji.

  Zajmujemy się również wsparciem podmiotów, które dopiero debiutują na rynku doradzając, sporządzając umowy inwestycyjne oraz pomagając w pozyskaniu niezbędnych funduszy. finansowania nowych technologii.

  Doradztwo korporacyjne i compliance

  Doradztwo korporacyjne i compliance

  Pomagamy zorganizować biznes w sposób zapewniający sprawne funkcjonowanie oraz minimalizację ryzyk prawnych.

  Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie działalności spółek oraz transakcji M&A. Pomagamy wprowadzić nowe podmioty na rynek (GPW, NewConnect) oraz doradzamy przy nabywaniu innych podmiotów, w tym również przedsiębiorstw działających w innych jurysdykcjach.

  Pomagamy naszym Klientom osiągnąć zgodność z prawem w obszarach, w których funkcjonują. Dzięki naszemu doświadczeniu i pracy z podmiotami z różnych branż możemy celnie ocenić obszary ryzyk i dobrać odpowiednią strategię działania.

  Kredyty CHF i PLN

  Kredyty CHF i PLN

  Pomagamy konsumentom dochodzić roszczeń w związku z zawartymi umowami kredytowymi.

  Współprace zaczynamy od darmowej i niezobowiązującej analizy umowy pod kątem występowania klauzul abuzywnych. W kolejnym kroku wyliczamy wysokość roszczenia, a następnie reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed sądem I i II instancji.

  Wspieramy również w negocjacjach ugód z bankami.

  Ochrona danych osobowych

  Ochrona danych osobowych RODO

  Pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych świadczymy od ponad 10 lat, a nasi klienci mogą mieć pewność, że zajmują się nimi profesjonaliści, którym można zaufać.

  Niuanse i zawiłości prawa ochrony danych osobowych wyjaśniamy w sposób zwięzły i przystępny.

  W ramach naszych usług:

 • prowadzimy audyty i wdrożenia RODO, pomagając administratorom w prawidłowym wykonywaniu swoich obowiązków,
 • pełnimy funkcję IOD,
 • prowadzimy szkolenia dla pracodawców i pracowników.
 • Prawo zamówień publicznych

  Prawo zamówień publicznych

  Świadczymy kompleksowe wsparcie dla zamawiających oraz wykonawców we wszystkich etapach postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Zamawiającym pomagamy przy sformułowaniu zapisów SWZ oraz pism adresowanych do uczestników postępowania, a wykonawcom asystujemy przy sporządzeniu poprawnej z formalnoprawnego punktu widzenia oferty i towarzyszących jej załączników.

  Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu każdej ze stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

  Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

  Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
  Aby ułatwić naszym klientom dostosowanie się do wymogów prawnych związanych z zagospodarowaniem odpadów, w ramach naszej praktyki oferujemy:

 • audyty prowadzonej działalności pod kątem spełnienia wymagań prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z gospodarowaniem odpadami,
 • wparcie przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych, sektorowych i innych tego typu decyzji administracyjnych,
 • wsparcie w toku postępowań kontrolnych, w tym postępowań prowadzonych przez WIOŚ,
 • wsparcie na etapie opracowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 • Postępowania sądowe

  Postępowania sądowe

  Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie sporów cywilnych i administracyjnych.
  Wszechstronnie analizujemy i ustalamy stan faktyczny, w tym korzystając ze wsparcia białego lub specjalistycznych firm zewnętrznych, a do każdej powierzonej nam sprawy przypisujemy prawników łączących umiejętności i wiedzę z zakresu prawa procesowego oraz dziedziny prawa, której spór dotyczy.

  Nasi prawnicy występowali przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, wszystkimi instancjami sądów polskich, w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów sądami polubownymi (ADR), Krajową Izbą Odwoławczą, Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  organami egzekucyjnymi, mediatorami,
  likwidatorami i wierzycielami.

  Prawo nowych technologii / Własność intelektualna

  Prawo nowych technologii / Własność intelektualna

  Doradzamy klientom i reprezentujemy ich w sporach z zakresu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej, a także nieuczciwej konkurencji. Udzielamy porad z zakresu sporządzania umów przenoszących prawa (znaków towarowych, praw autorskich, know-how), wykonanie utworów, umów wydawniczych, rejestrowania znaków towarowych oraz pozwalających na korzystanie z nich w ramach licencji.

  Prawo pracy

  Prawo pracy

  W ramach naszej praktyki prawa pracy świadczymy dla naszych klientów następujące usługi:

 • przygotowanie umów o pracę, w tym dla członków zarządu i kadry kierowniczej,
 • przygotowanie umów o zakazie konkurencji,
 • opracowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz układów zbiorowych,
 • restrukturyzacje zatrudnienia, przejścia zakładu pracy,
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych i reprezentowanie w sporach sądowych,
 • doradztwo w zakresie zagadnień dotyczących związków zawodowych i rad pracowników,
 • reprezentowanie w negocjacjach,
 • badania przestrzegania prawa w sprawach pracowniczych.
 • Nasi Klienci

  Team Square Legal

  Arkadiusz Skrobich

  Partner
  Radca Prawny

  Grzegorz Rutkowski

  Partner
  Radca Prawny

  Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

  Partnerka
  Radczyni Prawna

  Roksana Lejpamer

  Manager
  Radczyni Prawna

  Aleksandra Halfar

  Senior Associate
  Aplikantka Radcowska

  Małgorzata Komarnicka-Franelak

  Senior Associate
  Radczyni Prawna

  Martyna Tomczewska

  Associate
  Aplikantka Radcowska
   

  Tomasz Włodyka

  Associate
  Prawnik

  Mateusz
  Rygał

  Associate
  Prawnik

  Natalia
  Hyjek

  Associate
  Aplikantka Adwokacka

  Michał Grabowiecki

  Associate

  Katarzyna Grzelak

  Kierowniczka
  Sekretariatu

  Natalia
  Jelonek

  Intern

  Julia
  Białek

  Intern

  Wiktoria
  Szwec

  Intern

  Michał
  Szczerek

  Intern

  Kontakt

  Square Legal
  ul. Michalczyka 5
  53-633 Wrocław

  • +48 71 342 11 54
  • kancelaria@sqrlegal.pl