Kompleksowe usługi w zakresie Compliance

Jesteśmy zespołem specjalistów łączących wiedzę prawniczą z wysoko specjalizowanymi usługami doradczymi z zakresu podatków. Nasza oferta opiera się na synergii między kwestiami prawno-podatkowymi, które są ściśle ze sobą powiązane.

O nas

Obserwując rynek i widząc problemy, z jakimi borykają się nasi klienci, postanowiliśmy połączyć kompetencje prawne z wysoko wyspecjalizowanymi usługami doradztwa podatkowego. Specyfika naszej oferty opiera się na synergii występującej na styku zagadnień podatkowych i prawnych, które są ze sobą nierozerwalnie związane.

W związku z tym powołaliśmy specjalny zespół Compliance Services, aby nasi Klienci byli na bieżąco ze zmianami i mogli dostosowywać swoje biznesy do zmieniającego się otoczenia podatkowo-prawnego.

Przeprowadzamy audyty procedur i mechanizmów organizacji polegający na analizie, aktualizacji, dopasowaniu i ulepszeniu rozwiązań istniejących w biznesie zgodnie ze standardami, a także rekomendujemy zmiany, by działania były najbardziej efektywne.

Wyręczamy firmy w pełnieniu roli compliance oficera, dzięki przejęciu obowiązków związanych z tym stanowiskiem pracy. Będziemy prowadzić bieżące doradztwo z obszaru compliance, pilnujemy zmian istotnych dla biznesu.

Zakres usług

MDR

Doradzamy w zakresie MDR, przeprowadzamy analizy w zakresie realizacji obowiązków MDR, pomagamy w raportowaniu schematów podatkowych. Przeprowadzamy szkolenia w zakresie MDR, przygotowujemy, aktualizujemy i wdrażamy procedury MDR.

ESG

Szybko rozwijający się obszar ESG piętrzy obowiązki przed przedsiębiorcami w zakresie dostosowania się do nadchodzących zmian. Proces ten będzie wymagał koordynacji działania na wielu płaszczyznach – wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz w łańcuchu wartości. W Square ustawicznie rozwijamy kompetencje w tym zakresie, aby pełnić role koordynatora zamiany i wspierać naszych klientów w tym procesie.

Procedury i strategia podatkowa

Przeprowadzamy weryfikacje posiadanych dokumentów związanych z zachowaniem Ładu Korporacyjnego; przygotowujmy szczegółowe strategie podatkowe wraz z informacją z ich realizacji, aktualizujemy procedury postępowania w zakresie rozliczeń podatkowych (w tym: odpowiedzialności KKS, VAT, WHT, TP etc.).

TAX compliance

Zapewniamy pełne wsparcie w rozliczaniach podatkowych (VAT, CIT, PIT, PCC, RET). Przeprowadzamy (pełne, skrócone) przeglądy poprawności oraz efektywności dokonywanych rozliczeń, a także pełen outsourcing rozliczeń podatkowych.

RODO

przeprowadzamy audyt pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, oceniamy ryzyko i opracowujemy rekomendacje i pakiet dokumentów korporacyjnych, wspieramy w obsłudze operacji przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, prowadzimy bieżący monitoring przestrzegania RODO i aktualizujemy dokumentacje.

KSEF

Wspieramy podczas wszystkich etapów wdrożenia KSEF. Przeprowadzamy audyt gotowości, w tym analizę merytoryczną oraz mapowania procesów wewnętrznych (procesów fakturowania, zakupowych, obiegu dokumentów, innych). Zapewniamy wsparcie okołowdrożeniowe, przygotowujemy projekt faktury ustrukturyzowanej. Przeprowadzamy szkolenia oraz monitorujemy wszelkie zmiany legislacyjne oraz informacje w zakresie KSEF na każdym etapie wdrożenia.

AML

Pomagamy w analizie spójności wewnętrznych operacji w zakresie AML. Przygotowujemy i aktualizujemy procedury i dokumenty korporacyjne w zakresie AML. w wykrywaniu podejrzanych działań związanych z czynami przestępczymi, w tym praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, audyt operacji pod tym kątem.

Zakres usług

MDR

Doradzamy w zakresie MDR, przeprowadzamy analizy w zakresie realizacji obowiązków MDR, pomagamy w raportowaniu schematów podatkowych. Przeprowadzamy szkolenia w zakresie MDR, przygotowujemy, aktualizujemy i wdrażamy procedury MDR.

TAX compliance

Zapewniamy pełne wsparcie w rozliczaniach podatkowych (VAT, CIT, PIT, PCC, RET). Przeprowadzamy (pełne, skrócone) przeglądy poprawności oraz efektywności dokonywanych rozliczeń, a także pełen outsourcing rozliczeń podatkowych.

Procedury i strategia podatkowa

Przeprowadzamy weryfikacje posiadanych dokumentów związanych z zachowaniem Ładu Korporacyjnego; przygotowujmy szczegółowe strategie podatkowe wraz z informacją z ich realizacji, aktualizujemy procedury postępowania w zakresie rozliczeń podatkowych (w tym: odpowiedzialności KKS, VAT, WHT, TP etc.).

ESG

Szybko rozwijający się obszar ESG piętrzy obowiązki przed przedsiębiorcami w zakresie dostosowania się do nadchodzących zmian. Proces ten będzie wymagał koordynacji działania na wielu płaszczyznach – wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz w łańcuchu wartości. W Square ustawicznie rozwijamy kompetencje w tym zakresie, aby pełnić role koordynatora zamiany i wspierać naszych klientów w tym procesie.

KSEF

Wspieramy podczas wszystkich etapów wdrożenia KSEF. Przeprowadzamy audyt gotowości, w tym analizę merytoryczną oraz mapowania procesów wewnętrznych (procesów fakturowania, zakupowych, obiegu dokumentów, innych). Zapewniamy wsparcie okołowdrożeniowe, przygotowujemy projekt faktury ustrukturyzowanej. Przeprowadzamy szkolenia oraz monitorujemy wszelkie zmiany legislacyjne oraz informacje w zakresie KSEF na każdym etapie wdrożenia.

AML

Pomagamy w analizie spójności wewnętrznych operacji w zakresie AML. Przygotowujemy i aktualizujemy procedury i dokumenty korporacyjne w zakresie AML. w wykrywaniu podejrzanych działań związanych z czynami przestępczymi, w tym praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, audyt operacji pod tym kątem.

RODO

przeprowadzamy audyt pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, oceniamy ryzyko i opracowujemy rekomendacje i pakiet dokumentów korporacyjnych, wspieramy w obsłudze operacji przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, prowadzimy bieżący monitoring przestrzegania RODO i aktualizujemy dokumentacje.

Koordynatorki zespołu

Katarzyna Konieczna-Kłobut

Manager
Doradca podatkowy

Roksana Lejpamer

Senior Assiociate
Radczyni prawna

Kontakt

Square Compliance Services
ul. Michalczyka 5
53-633 Wrocław

  • +48 71 342 11 54
  • biuro@sqradvisory.pl
  • kancelaria@sqrlegal.pl