Zespół

Katarzyna
Skiba-Kuraszkiewicz

Partnerka | Radczyni Prawna

Specjalista z zakresu zamówień publicznych oraz ochrony środowiska.

W trakcie kilkunastu lat praktyki zawodowej reprezentowała wykonawców i zamawiających w setkach postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym w postępowaniach dotyczących największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju, zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prac projektowych i nadzoru nad robotami budowlanymi, usług ochrony, utrzymania czystości, usług i dostaw w obszarze IT, zamówień z zakresu obronności. Doradza Klientom zarówno na etapie ubiegania się o zamówienie, jak i wykonywania umowy zawartej w reżimie zamówień publicznych (w tym umów opartych o wzory FIDIC).

Prowadzi audyty działalności przedsiębiorców pod kątem spełnienia wymogów szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Reprezentuje Klientów w postępowaniach kontrolnych, w tym w szczególności prowadzonych przez WIOŚ. Wspiera Klientów przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych oraz decyzji sektorowych, w tym dla podmiotów prowadzących instalacje komunalne (poprzednio: RIPOK). Z sukcesami prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nakładania kar za naruszenie przepisów związanych z ochroną środowiska.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Szkoleniowiec i wykładowca. Autorka szeregu publikacji w prasie branżowej dotyczących zamówień publicznych i gospodarowania odpadami.

Arkadiusz Skrobich

Grzegorz Rutkowski

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Roksana Lejpamer

Aleksandra Halfar

Małgorzata Komarnicka-Franelak

Martyna Tomczewska

Tomasz Włodyka

Mateusz Rygał

Natalia Hyjek

Michał Grabowiecki

Katarzyna Grzelak

Natalia Jelonek

Julia Białek

Wiktoria Szwec

Michał Szczerek

Katarzyna
Skiba-Kuraszkiewicz

Partnerka | Radczyni Prawna

Specjalista z zakresu zamówień publicznych oraz ochrony środowiska.

W trakcie kilkunastu lat praktyki zawodowej reprezentowała wykonawców i zamawiających w setkach postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym w postępowaniach dotyczących największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju, zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych, prac projektowych i nadzoru nad robotami budowlanymi, usług ochrony, utrzymania czystości, usług i dostaw w obszarze IT, zamówień z zakresu obronności. Doradza Klientom zarówno na etapie ubiegania się o zamówienie, jak i wykonywania umowy zawartej w reżimie zamówień publicznych (w tym umów opartych o wzory FIDIC).

Prowadzi audyty działalności przedsiębiorców pod kątem spełnienia wymogów szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Reprezentuje Klientów w postępowaniach kontrolnych, w tym w szczególności prowadzonych przez WIOŚ. Wspiera Klientów przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych oraz decyzji sektorowych, w tym dla podmiotów prowadzących instalacje komunalne (poprzednio: RIPOK). Z sukcesami prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nakładania kar za naruszenie przepisów związanych z ochroną środowiska.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Szkoleniowiec i wykładowca. Autorka szeregu publikacji w prasie branżowej dotyczących zamówień publicznych i gospodarowania odpadami.

Kontakt

Square Legal
ul. Michalczyka 5
53-633 Wrocław

  • +48 71 342 11 54
  • biuro@sqradvisory.pl
  • biuro@sqrlegal.pl