Ważne informacje dla przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami! Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego przemieszczania odpadów w Unii Europejskiej.

To ważny krok w kierunku zrównoważonego gospodarowania odpadami i ochrony środowiska. Przepisy unijne zdecydowanie wpłyną na działalność przedsiębiorców zajmujących się przemieszczaniem odpadów zmieniając sposób ich funkcjonowania oraz nakładając na nich dodatkowe obowiązki. Zmieniono procedury przemieszczania odpadów wewnątrz UE oraz terminy na uzyskanie odpowiednich zgód, stawiając na efektywność. Planuje się także wprowadzenie obowiązkowych audytów instalacji zagospodarowania odpadów. 

Nowe przepisy mają trzy kluczowe cele, które kierują się ideą gospodarki o obiegu zamkniętym: 
1. Ograniczenie przemieszczania problematycznych odpadów poza UE: Z wprowadzeniem zakazu wywozu odpadów do państw trzecich w celu unieszkodliwienia, UE stawia sobie ambitny cel zminimalizowania negatywnego wpływu swoich odpadów na środowisko i zdrowie publiczne. 
2. Dostosowanie procedur do celów gospodarki o obiegu zamkniętym: Nowe regulacje umożliwią skuteczniejsze przemieszczanie odpadów w celu recyklingu i ponownego użycia w UE. To przełomowa decyzja, która wpłynie na zmniejszenie ilości odpadów oraz na promowania zrównoważonych praktyk gospodarczych.
3. Skuteczne egzekwowanie przepisów i walka z nielegalnym przemieszczaniem odpadów: Wprowadzone zostaną kary dla państw członkowskich w przypadku naruszeń oraz ścisła kontrola nad nielegalnym przemieszczaniem odpadów. Rozporządzenie szczególnie zwraca uwagę na wywóz odpadów z tworzyw sztucznych, wprowadzając zakaz eksportu do krajów spoza OECD. 

Kierunek jest jasny – ograniczenie wpływu plastiku na nasze środowisko. UE stanowczo reaguje na nowe wyzwania związane z globalnym zarządzaniem odpadami, czego rezultatem jest niniejsze Rozporządzenie. 

Obecnie czekamy na formalne zatwierdzenie przez Radę UE i Parlament Europejski, a następnie rozporządzenie wejdzie w życie.