Ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców praktykujących marketing telefoniczny! Prezes UOKIK po raz kolejny wyraził stanowisko, zgodnie z którym już samo telefoniczne zapytanie o udzielenie zgody na przedstawienie oferty będzie traktowane jako działanie marketingu bezpośredniego, które wymaga uzyskania wcześniejszej zgody.

Tak wynika z decyzji skierowanej do firmy świadczającej usługi call centre. Podmiot wykonywał połączenia telefoniczne z ofertami instalacji fotowoltaicznych bez wcześniejszej zgody konsumentów na kontakt. Co więcej, telemarketerzy przekazywali nieprawdziwe informacje – zawyżali kwoty możliwych dotacji na panele. Wobec powyższych naruszeń, Prezes UOKIK nałożył na organizację i osoby nią zarządzające kary finansowe w łącznej wysokości blisko 1,5 mln zł. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna.

Na podstawie dotychczas wyrażanych przez Prezesa UOKIK stanowisk, można stwierdzić, że:
– dzwonienie z informacją handlową bez zgody konsumenta jest niedozwolone,
– telemarketer nie może pytać konsumenta o zgodę dopiero w trakcie rozmowy.

Przedsiębiorco, pamiętaj! Jeśli prowadzisz marketing telefoniczny, a adresatem połączenia jest konsument, dzwonienie lub wysyłanie wiadomości z zapytaniem o zgodę na kontakt marketingowy będzie obarczone ryzkiem uznania ich za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, która może być podstawą do nałożenia kary przez Prezesa UOKIK.

Decyzja i treść komunikatu prasowego organu dostępne tutaj: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=19719