Już jest! 17.11. wystartowała usługa „Zastrzeż PESEL”, która umożliwia dodatkową ochronę numeru PESEL i ma stanowić dla obywateli zabezpieczenie przed oszustwami oraz innymi nadużyciami.

Jak to działa?
– Zastrzeżenie numeru PESEL jest oświadczeniem o zakazie jego wykorzystywania – np. w przypadku zawierania umowy w banku, czy przed notariuszem.
– Wszelka odpowiedzialność za zawarcie umowy z zastrzeżonym numerem PESEL ma zatem spoczywać nie na poszkodowanym kradzieżą tożsamości, ale na podmiocie takim jak bank. Właściciel numeru PESEL nie będzie musiał dowodzić, że to nie on zawarł umowę.
– Zastrzeżenie PESEL można będzie wycofać.

Gdzie można zastrzec swój PESEL:
– w aplikacji mObywatel,
– na stronie internetowej obywatel.gov.pl,
– w urzędzie gminy,
– na poczcie,
– w banku.

Rejestr już funkcjonuje, ale… tak naprawdę pełny obowiązek dla banków, notariuszy i innych podmiotów w zakresie sprawdzania zastrzeżeń numeru PESEL wejdzie w życie dopiero od 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu te instytucje będą miały czas na dostosowanie się do nowych regulacji, a odpowiedzialność za umowy zawarte z zastrzeżonym PESEL pozostanie po stronie Klienta.